O inkontinenci

Hyperaktivní močový měchýř

Hyperaktivní močový měchýř je složitou poruchou funkce svalů a nervů močového měchýře. Jedná se o soubor symptomů definovaných jako urgence s nebo bez inkontinence, doprovázená obvykle naléhavým nucením a častou frekvencí močení přes den i v noci. Jedinec má opakované, často falešné, stále se…


Smíšená inkontinence

Smíšená inkontinence je stav, kdy se u jedince vyskytuje stresová a rovněž urgentní inkontinence. Tato nepříjemná kombinace vyžaduje složitější léčbu. Výskyt této formy je možný v každém věku, nejvyšší je ovšem v období stáří. Příčin vzniku této formy inkontinence je více a ty mohou být navíc…


Inkontinence z přeplnění

Inkontinence z přetékání je někdy také uváděna jako inkontinence z přeplnění. Jedná se o únik moči při přeplněném močovém měchýři. Projevuje se nárůstem objemu moči, která zůstává v močovém měchýři po vymočení. Dochází rovněž ke spontánnímu odkapávání moči z přeplněného močového měchýře z důvodu…


Reflexní inkontinence

Reflexní inkontinence je příznakem neurologického onemocnění nebo poranění mozku nebo míchy. V důsledku ztráty kontroly nad močením se vyprazdňování močového měchýře děje bez nutkání a reflexně, podobně, jako u kojenců. Procentuální výskyt tohoto typu inkontinence je naštěstí velmi malý.


Urgentní inkontinence

Urgentní inkontinence se projevuje náhlým neovladatelným močením, kdy dochází k úniku většího množství moče následkem křečovitých stahů svalstva močového měchýře. Nedostatek času pro dojití na toaletu pak vede k pomočování. Pacient, který je postižen urgentní inkontinencí trpí častou denní i noční…