Košík 0
20.03. 2020

Hyperaktivní močový měchýř

Hyperaktivní močový měchýř je složitou poruchou funkce svalů a nervů močového měchýře. Jedná se o soubor symptomů definovaných jako urgence s nebo bez inkontinence, doprovázená obvykle naléhavým nucením a častou frekvencí močení přes den i v noci. Jedinec má opakované, často falešné, stále se zesilující nervové signály, vyžadující močení. Velká část pacientů trpících onemocněním hyperaktivního močového měchýře trpí inkontinencí z důvodu tzv. časové tísně, kdy postižený nestihne včas navštívit toaletu. Tato urgentnost je ovšem pouze jedním z mnoha příznaků hyperaktivního močového měchýře. V minulosti byla tato častá návštěva toalety spojována pouze s onemocněním prostaty, což nemusí být pravda a může se jednat o příznak hyperaktivního močového měchýře.