Košík 0
ABENA podporuje
 

ABENA podporuje

seniory, vzdělávání i pomoc lidem s handicapem
 

Senioři

Dánská společnost Abena A/S v zastoupení společnosti UNTRACO s.r.o. si klade za cíl podporovat především volnočasové aktivity zlepšující kvalitu staří seniorů, aby jejich důstojný podzim života byl zářivý a naplňoval je štěstím a optimismem.

Vzdělávání

Soustavné vzdělávání pracovníků v oblasti sociální a zdravotní péče a služeb považujeme za jeden z důležitých procesů vedoucí k celkovému zlepšení stavu zdravotnictví. Proto se aktivně podílíme na pořádání odborných seminářů za účasti předních odborníků a současně podporujeme další zdravotnické a vzdělávací instituce.

Lidé s handicapem

Nejsou nám lhostejní ani lidé s handicapem. Pomáhat jim s naplňováním jejich životů a pokoušet se splnit jejich přání, je pro nás přirozenou radostí. Právě začlenění do naší společnosti je pro velkou část z nich tím největším snem, s jehož realizací však většinou potřebují pomoci.

Životní prostředí

Máme zájem o zachování čistého a zdravého životního prostředí. V rámci naší strategie zahrnující například: minimalizaci zásahů do přírody, ekologicky a energeticky šetrnou výrobu, třídění a následnou recyklaci odpadu nebo samostatný výzkum a vývoj ekologických produktů, chceme dosáhnout co nejšetrnějšího chování k okolní přírodě a zachovat ji tak, jak ji známe my, i pro příští generace. I díky tomuto přístupu jsme držiteli prestižní severské ekologické známky SWAN.