Smíšená inkontinence

Smíšená inkontinence je stav, kdy se u jedince vyskytuje stresová a rovněž urgentní inkontinence. Tato nepříjemná kombinace vyžaduje složitější léčbu. Výskyt této formy je možný v každém věku, nejvyšší je ovšem v období stáří. Příčin vzniku této formy inkontinence je více a ty mohou být navíc zesíleny účinky některých léčiv a psychickým stavem pacienta. Smíšená inkontinence má příznaky jak stresové, tak urgentní inkontinence.