Košík 0
20.03. 2020

Urgentní inkontinence

Urgentní inkontinence se projevuje náhlým neovladatelným močením, kdy dochází k úniku většího množství moče následkem křečovitých stahů svalstva močového měchýře. Nedostatek času pro dojití na toaletu pak vede k pomočování. Pacient, který je postižen urgentní inkontinencí trpí častou denní i noční potřebou na močení. Dělí se na motorickou a senzorickou. Motorická je způsobována nadměrnou vzruchovostí svalstva stěn močového měchýře, který se vyprazdňuje častěji i při nižším stupni naplnění. Je to dáno zesílenými impulsy vyvolané psychicky stresovými situacemi nebo nedostatečným tlumením vzruchů zapříčiněným degenerativním onemocněním.

Senzorická je způsobena infekcí močových cest, močovými kamínky nebo nádory v močovém měchýři. U této formy inkontinence je potřeba vyléčit tyto příčiny, až pak je možno léčit vlastní inkontinenci. Příčinou může být zvětšená prostata, úrazy páteře, roztroušená skleróza nebo jiná neurologická onemocnění.