Košík 0

O společnosti UNTRACO

Společnost UNTRACO s.r.o. – od roku 1991 výhradní distributor dánské společnosti ABENA A/S - dodává na náš trh ucelený soubor savých pomůcek pro inkontinentní ABRI, speciální kosmetiku ABENA SKINCARE a celou řadu dalších zdravotnických pomůcek pro péči o pacienty (rukavice, podložky). K produktům dodávaných firmou UNTRACO patří i další pomůcky a zařízení - např. polohovací stolky k lůžku "Krmík" atd.

Na základě dlouholeté úspěšné spolupráce a u příležitosti 20. výročí založení firmy byla firma Untraco v roce 2011 oceněna titulem ABENA - distributor roku. UNTRACO s.r.o. je pro firmu ABENA jedním z nejúspěšnějších distributorů v celosvětovém měřítku.

ABENA A/S

Dánská firma ABENA A/S byla založena v roce 1980 pod původním názvem BAMBO, aby doplnila skupinu SAEKKO Group výrobou dětských plenkových kalhotek, pomůcek pro inkontinentní a širokým sortimentem hygienických výrobků. Dnes zahrnují výrobní závody ABENA A/S Dánsko, ABENA GmbH Německo a také vedlejší závody Frantex SA poblíž Paříže.

Výrobní zařízení společnosti ABENA patří mezi nejnovější a nejpokročilejší v Evropě s neustále vynakládanými investicemi zaměřenými jak na dosažení maximálního pohodlí uživatele, tak i na zvyšování ochrany životního prostředí.

Výrobky firmy ABENA se prodávají ve více než 60 zemích po celém světě, a to prostřednictvím vlastních poboček (Francie, Holandsko, Německo, Norsko, Polsko, Švédsko a Velká Británie) nebo prostřednictvím sítě exkluzívních distributorů.

Filosofie Abena

zlepšování kvality života inkontinentních pacientů
důraz na bezpečnost, pohodlí a volnost pohybu při užívání pomůcek ABRI
maximální efektivita výroby vzhledem k nejmodernějším technologiím a efektivní logistice
vysoká kvalita a výborná cena = úspory při používání
zaměření na výzkum a vývoj nových výrobků - každoročně přinášíme nové, jedinečné výrobky
všechny výrobky jsou vyvíjené v úzké spolupráci s ošetřovatelským personálem i koncovými uživateli

Etický kodex

goodwill firmy UNTRACO s.r.o. založené v r. 1991, s nepřerušovanou historií, bez jakýchkoliv negativních událostí či nesplněných závazků
principů činnosti hlavního partnera – ABENA A/S, Dánsko
ústředním bodem vývoje produktů jsou potřeby zákazníka a požadavky na optimální spotřebu a na minimální dopad výroby i následné recyklace na životní prostředí
ekologie výroby i dalšího užívání produktů ABENA A/S je prioritní a důkazem toho je i nejvyšší možná certifikace:

Oblast sociální odpovědnosti

Působení firmy v oblasti sociální odpovědnosti (Corporate Social Responsibility - CSR) – tzn. v oblasti ekonomické, sociální a environmentální je zahrnuto v následujících bodech:

  1. Výhradní orientace na potřeby zákazníků.
  2. Poctivá hospodářská soutěž, prevence korupce a poskytování neoprávněných výhod.
  3. Vysoká odpovědnost k životnímu prostředí.
  4. Společenská odpovědnost - podporujeme rozvoj obce, společenských organizací, spolků dětí a mládeže, charitu a udržování národních zvyků.
  5. Zákaz diskriminace.
  6. Zákaz využití vnitřních informací a zamezení konfliktu zájmů – soukromé činnosti.
  7. Ochrana firemního majetku duševního vlastnictví a obchodních tajemství společnosti.
  8. Úsporné zacházení s firemními zdroji.
  9. Pravdivé a kompletní účetnictví v souladu se zákonem.

Obaly uváděné na trh naší společností splňují požadavky stanovené § 3 a 4 Zákona č. 244/2022 Sb. o obalech.