O inkontinenci

Správná velikost inko pomůcek

Pro výběr správné velikosti jednorázové pomůcky razí ABENA heslo:

„…tak malé, jak je to možné a tak velké, jak je to nutné…“

V praxi se často stává, že je zvolena pomůcka větší. Argumentem pro toto chybné rozhodnutí bývá savost pomůcky. Mnoho lidí se chybně domnívá, že čím je pomůcka větší,…


Péče o pokožku u seniorů

S narůstajícím věkem se regenerace lidské pokožky zpomaluje. Toto zpomalení je způsobeno sníženou funkcí mazových a potních žláz. Nedostatek tukové složky vede k narušení svrchní části pokožky a tím dochází k odpařování vody, což vede k její dehydrataci. Kůže je následně suchá, tenká, jednodušeji…


Péče o pokožku

Péče o pokožku je při inkontinenci velice důležitá. Moč a zbytky stolice mohou pokožku narušovat a dráždit. Nejčastěji je v této souvislosti zmiňována inkontinenční dermatitida. Jedná se o iritační kontaktní dermatitidu, která vzniká jako důsledek fyzického a chemického dráždění kůže. Na kůži,…


Hyperaktivní močový měchýř

Hyperaktivní močový měchýř je složitou poruchou funkce svalů a nervů močového měchýře. Jedná se o soubor symptomů definovaných jako urgence s nebo bez inkontinence, doprovázená obvykle naléhavým nucením a častou frekvencí močení přes den i v noci. Jedinec má opakované, často falešné, stále se…


Smíšená inkontinence

Smíšená inkontinence je stav, kdy se u jedince vyskytuje stresová a rovněž urgentní inkontinence. Tato nepříjemná kombinace vyžaduje složitější léčbu. Výskyt této formy je možný v každém věku, nejvyšší je ovšem v období stáří. Příčin vzniku této formy inkontinence je více a ty mohou být navíc…