Informace pro účastníky

Ambulantní semináře

 • jsou určeny pro sestry z ambulantní sféry (PRL, URL, GYN)
 • účastnický poplatek je ve výši 250,- (platí se při prezenci)
 • zaměřeno na jednotlivé regiony - spádová oblast cca do 50 km
 • akreditováno pro všeobecné sestry

Aktuální termínyX

   

Ústavní semináře - dvoudenní

 • jsou určeny pro vedoucí pracovníky Domovů pro seniory a Domovů pro osoby se zdravotním postižením
 • účastnický poplatek 1000,- (poplatek zahrnuje ubytování, stravování, odborný a relaxační program a je nevratný)
 • poplatek je nutno uhradit předem na účet pod daným variabilním symbolem
 • podklady pro platbu (číslo účtu, VS) je uveden na pozvánce

Aktuální termíny

   

Nemocniční semináře - dvoudenní

 • jsou určeny pro vedoucí pracovníky nemocničních a sociálních zařízení, také pro jednotlivé ambulance (GYN a URL)
 • zaměřeno na jednotlivé regiony - spádová oblast cca do 200 km

Aktuální termíny

 • 4. - 5.10.2018  Prostějov - hotel Tenis Club
 • 25.- 26.10.2018  Chocerady - hotel Akademie Naháč