Informace pro účastníky

Ústavní semináře - dvoudenní

  • jsou určeny pro vedoucí pracovníky Domovů pro seniory a Domovů pro osoby se zdravotním postižením
  • účastnický poplatek 1000,- (poplatek zahrnuje ubytování, stravování, odborný a relaxační program a je nevratný)
  • poplatek je nutno uhradit předem na účet pod daným variabilním symbolem
  • podklady pro platbu (číslo účtu, VS) je uveden na pozvánce

Aktuální termíny

   

Nemocniční semináře - dvoudenní

  • jsou určeny pro vedoucí pracovníky nemocničních a sociálních zařízení, také pro jednotlivé ambulance (GYN a URL)
  • zaměřeno na jednotlivé regiony - spádová oblast cca do 200 km

Aktuální termíny

 

Informace o zpracování osobních údajů pro potřeby organizace odborného semináře