Košík 0

 

Účel zpracování Vámi poskytovaných osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Untraco, v.o.s. se sídlem Slavíkova 6139/18c, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 15503623, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou AXVIII 191

Pokud jste vyplnili přihlášku prostřednictím e-formuláře na našich stránkách je zpracovatelem Vašich osobních údajů provozovatel internetových stránek, fyzická osoba Ondřej Kubala, Grabovščok 1269/1a, Horní Suchá

Prezenční listiny spolu s návratkami se uchovávají tři roky pro účely oprávněného zájmu společnosti Untraco, v.o.s (např. vznesení stížnosti na neoprávněnou fakturaci).

Vystavené faktury se uchovávají jako daňový doklad po dobu deseti let.

Společnost Untraco, v.o.s. může poskytnout Vaše údaje jiným příjemcům - ubytovateli, pokud je to potřeba v souvislosti se zajištěním ubytování

Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Pokud by společnost Untraco, v.o.s. měla v úmyslu Vaše osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, který je uveden v podmínkách výše, poskytne Vám ještě před dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace.

Společnost Untraco, v.o.s. nebude Vaše osobní údaje poskytovat do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Výkon Vašich práv zajišťuje pověřenec pro ochranu osobních údajů, na kterého se obracejte v případě požadavku na výkon Vašich práv či informaci ohledně Vašich osobních údajů. Oprávněnost jakéhokoliv Vašeho požadavku bude posouzena do 1 měsíce od jeho přijetí. Pro zpracování Vašeho požadavku je nezbytně nutné ověření Vaši totožnosti. Vždy uvádějte aktuální kontakt na svou osobu pro vyřízení Vašeho požadavku. Pokud máte podezření, že byly Vaše osobní údaje zneužity nebo došlo k porušení Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů, je Vaším právem kontaktovat o těchto nedostatcích Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní osoba společnosti pro ochranu osobních údajů

Jméno a příjmení

Ing. Markéta Němcová

Email:

GDPR@untraco.cz

Telefon:

596 940 747

Adresa:

Slavíkova 6139/18c
708 00 Ostrava – Poruba

Úřední hodiny:

PO – PÁ; 8:00 – 16:00

 

 

Více informací o Vašich právech týkajících se zpracování osobních údajů naleznete na internetových stránkách společnosti Untraco, v.o.s. www.abena.cz  nebo zašlete dotaz na email: gdpr@untraco.cz