Košík 0
10.03. 2021

Pravidla předepisování pomůcek při inkontinenci

Předepisování pomůcek se řídí metodikou SÚKL (Státní ústav kontroly léčiv) od r. 2019. Doplňuje ji metodika VZP. Celé znění lze najít na jejich webových stránkách. Preskripce, popis, indikace a množstevní limit jednotlivých úhradových skupin je definován v příloze č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Metodiky nezmiňují nárok, pouze možnost a pravidla předpisu na poukaz. Záleží pouze na lékaři, jestli pomůcku předepíše, jaký typ a množství kusů (značku si můžete vybrat sami). Lékař může trvat na urologickém vyšetření.

Metodika – zkrácená verze

Předpis může provést: praktický lékař, gynekolog, urolog, neurolog, geriatr, pediatr, chirurg, nefrolog.

Předpis je možný od 3 let věku, při zjištěné patologické inkontinenci.

Zdravotnickou pomůcku je možné předepsat až na 3 měsíce (tam, kde je předpoklad účelného využití celého množství pomůcek).

Na poukaz se předepisuje pouze jeden typ pomůcky.

Od. r. 2019 je zákonem dána spoluúčast pojištěnce a to již od prvního předepsaného kusu.

Při předpisu nesmí dojít k překročení limitů finančního ani kusového. Tyto limity se nemusí dodržet, ale nesmí překročit.

 

Definice stupňů, kusové limity a doplatky

I. stupeň – únik moči v množství 50 – 100 ml/24h.

Finanční limit 449,65 Kč/měs., Kusový limit 150 ks/měs., 15% spoluúčast.

II. stupeň – únik moči v množství 100 – 200 ml/24h + inkontinence stolice.

Finanční limit 900,65 Kč/měs., Kusový limit 150 ks/měs., 5% spoluúčast.

III. stupeň – únik moči v množství nad 200 ml/24h + inkontinence stolice.

Finanční limit 1699,70 Kč/měs., kusový limit 150 ks/měs., bez spoluúčasti.

Podložky – je možné předepsat pouze ke III. stupni inkontinence, s 25% spoluúčastí a kusovým limitem  30 ks/měs. Nejsou součástí  III. stupně (při předpisu podložek se počet jednorázových pomůcek nekrátí). U podložek, které jsou dražší, pojišťovna proplácí maximálně 219 Kč, rozdíl doplácí pojištěnec.

Fixační prádlo - možnost předpisu v každém stupni inkontinence adekvátně do kusového a finančního limitu daného stupně. Je součástí limitu daného stupně (při předpisu fixačního prádla se krátí počet jednorázových pomůcek).

Od r. 2019 je možné pomůcky mezi sebou kombinovat.

 

Jak se orientovat v preskripční kartě?

Například u III. stupně na preskripční kartě najdete:

Číslo kódu pomůcky nutné pro předpis na poukaz, název pomůcky, velikost – obvod boků, sací schopnost pomůcky, kusů v balení, cenu za balení v lékárně, doplatek za balení, množství kusů na 1, 2 nebo 3 měsíce.

Je velmi důležité věnovat pozornost počtu kusů za lomítkem, ne počtu balení – u každé značky se počty kusů v balení různí.