Košík 0

Informace o zpracování osobních údajů za účelem vybrání vhodného vzorku a jeho zaslání

Účel zpracování osobních údajů, kategorie osobních údajů a doba uchovávání

Pro účely vybrání vhodného vzorku vyžaduje společnost následující osobní údaje: Rok narození klienta, jakou ochranu proti inkontinenci klient používá, jakou by rád vyzkoušel, jak silný je únik moči a jaký je obvod boků. Po vybrání vhodného vzorku zpracovatelem objednávky jsou tyto údaje smazány a nejsou využity pro žádné další zpracování.

Pro účely zaslání vzorku vyžaduje společnost Untraco, v.o.s. tyto údaje: Jméno a příjmení, Ulice a č.p., Město, PSČ

Pro účel kontaktování zákazníka v souvislosti se zpracovnáním objednávky vzorku: telefonní číslo a e-mail.

Pro účely oprávněného zájmu správce: Klient má nárok na zaslání jednoho druhu produktu na jednu dodací adresu. Stejný produkt na stejnou dodací adresu může být zaslán znovu až po uplynutí dvanácti měsíců. Z důvodu oprávněného zájmu společnosti se po tuto dobu uchovávají informace o objednateli vzorku: jméno, příjmení, dodací adresa, druh vzorku a datum objednání.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Untraco, v.o.s. se sídlem Slavíkova 6139/18c, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO: 15503623, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod spisovou značkou AXVIII 191

Zpracovatelem Vašich osobních údajů je:

Společnost Untraco, v.o.s. nebude poskytovat Vaše osobní údaje dalším příjemcům

Při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Pokud by Společnost Untraco,v.o.s. měla v úmyslu Vaše osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je účel, který uvedla v podmínkách výše, poskytne Vám ještě před dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace.

Společnost Untraco, v.o.s. nebude Vaše osobní údaje poskytovat do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Výkon Vašich práv zajišťuje pověřenec pro ochranu osobních údajů, na kterého se obracejte v případě požadavku na výkon Vašich práv či informaci ohledně Vašich osobních údajů. Oprávněnost jakéhokoliv Vašeho požadavku bude posouzena do 1 měsíce od jeho přijetí. Pro zpracování Vašeho požadavku je nezbytně nutné ověření Vaši totožnosti. Vždy uvádějte aktuální kontakt na svou osobu pro vyřízení Vašeho požadavku. Pokud máte podezření, že byly Vaše osobní údaje zneužity nebo došlo k porušení Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů, je Vaším právem kontaktovat o těchto nedostatcích Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní osoba společnosti pro ochranu osobních údajů

Jméno a příjmení

Marcela Janošcová

Email:

GDPR@untraco.cz

Telefon:

596 940 747

Adresa:

Slavíkova 6139/18c
708 00 Ostrava – Poruba

Úřední hodiny:

PO – PÁ; 8:00 – 16:00

 

Informace o Vašich právech ohledně zpracování osobních údajů naleznete zde, nebo zašlete dotaz na email: gdpr@untraco.cz