Košík 0
08.03. 2019

Typy inkontinence

Inkontinence se podle klinických projevů člení na následující typy:

Pokrok v medicíně změnil i pohled na diagnostiku inkontinence. Do lékařské terminologie se zavedly nové pojmy, jedním z nich je urgence. Jedná se o intenzivní pocit nutnosti vyprázdnit močový měchýř, což je jeden z hlavních příznaků onemocnění, které se nazývá hyperaktivní močový měchýř (overactive bladder, OAB). O inkontinenci mluvíme tehdy, pokud dochází k nedobrovolnému úniku moči. Při hyperaktivním močovém měchýři rozlišujeme vlhkou a suchou formu. Jedná se o to, že mnoho pacientů je schopno moč udržet, ale jedná se o extrémní psychické vypětí, které se promítá do společenského života, cestování, pracovního života a rovněž do soukromí. Nejvyšší zastoupení má v populaci právě stresová forma inkontinence (33 %) následovaná urgentní formou inkontinence (26,9 %) a smíšenou (19,3 %).