O inkontinenci

Typy inkontinence

Inkontinence se podle klinických projevů člení na následující typy:

  • Stresová (zátěžová)
  • Urgentní (nutkavá)
  • Smíšená
  • Reflexní
  • Paradoxní ischurie (z přetékání)

Pokrok v medicíně změnil i pohled na diagnostiku inkontinence. Do lékařské terminologie se zavedly nové pojmy, jedním…


Inkontinence. Co teď?

Inkontinence (nedobrovolný únik moči) bývá nepříjemným a intimním problémem, se kterým se dotčení jen neradi svěřují. Mnohdy své potíže tají i před svým ošetřujícím lékařem. Právě otálení při řešení problému s nedobrovolným únikem moči celou situaci jen komplikuje. Mnozí lidé se domnívají, že…


Inkontinence

Pojem, který u mnoha lidí vyvolává pocity studu, společenské tabu, které se ovšem dotýká mnohem většího počtu lidí, než si mnozí myslí. Co to vlastně inkontinence je? Definice International Continence Society (Mezinárodní společnost pro inkontinenci) definuje inkontinenci jako stav pacienta, kdy…