O inkontinenci

Inkontinence z přeplnění

Inkontinence z přetékání je někdy také uváděna jako inkontinence z přeplnění. Jedná se o únik moči při přeplněném močovém měchýři. Projevuje se nárůstem objemu moči, která zůstává v močovém měchýři po vymočení. Dochází rovněž ke spontánnímu odkapávání moči z přeplněného močového měchýře z důvodu…


Reflexní inkontinence

Reflexní inkontinence je příznakem neurologického onemocnění nebo poranění mozku nebo míchy. V důsledku ztráty kontroly nad močením se vyprazdňování močového měchýře děje bez nutkání a reflexně, podobně, jako u kojenců. Procentuální výskyt tohoto typu inkontinence je naštěstí velmi malý.


Urgentní inkontinence

Urgentní inkontinence se projevuje náhlým neovladatelným močením, kdy dochází k úniku většího množství moče následkem křečovitých stahů svalstva močového měchýře. Nedostatek času pro dojití na toaletu pak vede k pomočování. Pacient, který je postižen urgentní inkontinencí trpí častou denní i noční…


Typy inkontinence

Inkontinence se podle klinických projevů člení na následující typy:

  • Stresová (zátěžová)
  • Urgentní (nutkavá)
  • Smíšená
  • Reflexní
  • Paradoxní ischurie (z přetékání)

Pokrok v medicíně změnil i pohled na diagnostiku inkontinence. Do lékařské terminologie se zavedly nové pojmy, jedním…


Inkontinence. Co teď?

Inkontinence (nedobrovolný únik moči) bývá nepříjemným a intimním problémem, se kterým se dotčení jen neradi svěřují. Mnohdy své potíže tají i před svým ošetřujícím lékařem. Právě otálení při řešení problému s nedobrovolným únikem moči celou situaci jen komplikuje. Mnozí lidé se domnívají, že…