Informace pro účastníky

Ambulantní semináře

 • jsou určeny pro sestry z ambulantní sféry (PRL, URL, GYN)
 • účastnický poplatek je ve výši 250,- (platí se při prezenci)
 • zaměřeno na jednotlivé regiony - spádová oblast cca do 50 km
 • akreditováno pro všeobecné sestry

Aktuální termínyX

 
   

Ústavní semináře - dvoudenní

 • jsou určeny pro vedoucí pracovníky Domovů pro seniory a Domovů pro osoby se zdravotním postižením
 • účastnický poplatek 500,- (poplatek zahrnuje ubytování, stravování, odborný a relaxační program a je nevratný)
 • poplatek je nutno uhradit předem na účet pod daným variabilním symbolem
 • podklady pro platbu (číslo účtu, VS) je uveden na pozvánce

Aktuální termíny

 • 25.5. - 26.5. 2017 Jihlava - EA Business
  POZVÁNKA, NÁVRATKA
 • 7.9. - 8.9. 2017 Třemošnice - Hotel Kraskov
 • 21.9. - 22.9. 2017 Ostravice, Beskydy - Sepetná
 
   

Nemocniční semináře - dvoudenní

 • jsou určeny pro vedoucí pracovníky nemocničních a sociálních zařízení, také pro jednotlivé ambulance (GYN a URL)
 • zaměřeno na jednotlivé regiony - spádová oblast cca do 200 km

Aktuální termíny

 • 2. - 3.11. 2017 Ostravice, Beskydy - Sepetná
 • 12.12.